Sari Multala

Kansanedustajasi Uudeltamaalta


Tuoreimmat uutiset ja kuulumiset

Halutaanko Suomessa olympiamenestystä?

Halutaanko Suomessa olympiamenestystä?

Viisi vuotta sitten alkoi Suomen huippu-urheilun paljon kritisoitu muutostyö. Tavoitteeksi asetettiin, että Suomi olisi vuoteen 2020 mennessä paras Pohjoismaista urheilumenestyksen, urheilujärjestelmän toimivuuden ja urheilun arvostuksen osalta. Muutostyön puoliväli on saavutettu ja on paikallaan tehdä väliarviointia. ”Tavoitteeksi asetettiin, että Suomi...
Yksilöllisempi peruskoulu tasa-arvoisempi

Yksilöllisempi peruskoulu tasa-arvoisempi

Kesälomat ovat takana ja koululaiset ovat palanneet koulunpenkille. Koulujen alun yhteydessä on uutisoitu paljon uudesta peruskoulun opetussuunnitelmasta. Näkyvin muutos koulujen arjessa on, että koodausta, yrittäjyyttä sekä ruotsinkieltä aletaan opiskella jo alemmilla luokilla. Myös oppiainerajoja rikotaan, ja perinteisten aineiden ohessa...
Lasten yhdenvertaiset mahdollisuudet liikunnan harrastamiseen turvattava

Lasten yhdenvertaiset mahdollisuudet liikunnan harrastamiseen turvattava

Huoli suomalaisten, erityisesti lasten ja nuorten, liikkumattomuudesta on puhututtanut viime vuosina. Suomalaisten liikkumisessa on havaittavissa selkeää eriytymistä – osa väestöstä liikkuu paljon ja monipuolisesti, osa taas ei harrasta liikuntaa lainkaan. Lasten liikuntamahdollisuuksien yhdenvertaisuuden varmistaminen on tärkeä kysymys ja osa...
Onnittelut uusille ylioppilaille ja ammattiin valmistuneille

Onnittelut uusille ylioppilaille ja ammattiin valmistuneille

Tänä viikonloppuna uudet ylioppilaat ja ammattiin valmistuneet saavat käteensä todistukset ja palkkion puurtamisestaan. Me Kokoomuksen sivistysvaliokunnan kansanedustajat haluamme onnitella kaikkia valmistuneita upeasta suorituksestanne, josta voitte ansaitusti olla ylpeitä. Kouluttautunut nuoriso on Suomen menestystekijä nyt ja tulevaisuudessa Kouluttautunut nuoriso on...
Koulutussopimus tarjoaa uuden polun työelämään

Koulutussopimus tarjoaa uuden polun työelämään

Suomessa reilulla 100 000 alle 29-vuotiaalla nuorella ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Osa ei ole hakeutunut lainkaan koulutukseen, ja osalla opinnot ovat keskeytyneet eri syistä. Moni nuori toivoisi ammatillisen koulutuksen painottuvan vahvemmin työpaikalla oppimiseen, ja vastaavasti moni yrittäjä haluaisi tarjota...
Suomen luonto ei ole myynnissä

Suomen luonto ei ole myynnissä

Eduskunta hyväksyi keskiviikkona uuden metsähallituslain. Metsähallitus on valtion liikelaitos, jonka hallinnassa on arvokas kansallisomaisuutemme: reilut 12 miljoonaa hehtaaria valtion maa- ja vesialueita. Metsähallitus harjoittaa liiketoimintaa, pääasiassa metsätaloutta valtion metsissä, josta saadut tuotot tuloutetaan valtiolle. Tämän lisäksi Metsähallituksella on myös...
Puheeni eduskunnassa urheilijoiden sosiaaliturvasta

Puheeni eduskunnassa urheilijoiden sosiaaliturvasta

Puheeni eduskunnan täysistunossa 10.3. Puhe liittyi hallituksen esittämiin parannuksiin urheilijoiden sosiaaliturvassa. Varsinaiseen esitykseen voi tutustua täällä.   Arvoisa rouva puhemies, Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annettua lakia. Hallituksen esitys on tervetullut ja kannatettava ja sillä parannetaan...
Tuntijakokokeilulla kohti toimivampaa lukiota

Tuntijakokokeilulla kohti toimivampaa lukiota

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt haun lukion tuntijakokokeiluun. Kokeiluun valitaan tänä keväänä mukaan noin 50 lukiota, joille annetaan mahdollisuus tarjota opiskelijoilleen nykyistä valinnaisempaa tuntijakoa. Tuntijakokokeilu antaa lukioille mahdollisuuden kokeilla nykyistä vapaammin opetuksen järjestämistä. Kokeilun myötä lukiolainen voisi keskittyä tulevaisuuden...

Somessa