Kalastusrajoituksia ei tule höllentää

Kalastusrajoituksia ei tule höllentää

Maa- ja metsätalousministeriössä valmistellaan parhaillaan lohiasetusta. Asetusesitys oli lausunnoilla alkuvuodesta. Asetusluonnoksessa ehdotetaan kalastusrajoitusten höllentämistä.

Kyse on valtioneuvoston asetuksesta, joka ei tule eduskunnan käsiteltäväksi.

Aiheeseen liittyvässä maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa todetaan ”Nykyiset säätelypäivämäärät ja -vyöhykkeet pidetään voimassa sillä poikkeuksella, että 1 -ryhmän kaupalliset kalastajat saavat kalastaa rajoitetulla pyydysmäärällä koko kalastuskauden alun.” 

Huoli liittyy nimenomaisesti siihen, että kalastuskautta oltaisiin pidentämässä, vaikkakin tiettyjen rajoitusehtojen täyttyessä. On uhkana, että aikaistettu kalastus verottaisi liikaa lohien alkuvaellusta.

Asetusesityksen perusteluissa todetaan, että Itämeren luonnonlohikannat ovat kehittyneet myönteisesti. Myönteistä kehitystä ei tulisi nyt vaarantaa löyhentämällä olemassa olevia rajoituksia.

Esityksen tavoitteet ovat puhtaan elinkeinopoliittiset ja liittyvät kalastajien tulojen sekä lohen hinnan nousuun. Tässä kohtaa tulisi kuitenkin asettaa Itämeren luontoarvot ja kalakantojen myönteinen kehitys etusijalle.

Onkin tärkeää, että hallituksessa tiedostetaan lohenpyynnin rajoitustarpeet eikä asetusta viedä ehdotetussa muodossa eteenpäin.

 
Sari Multala