Peruskoulusta on pidettävä huolta

Peruskoulusta on pidettävä huolta

Koulupolun alku on aina jännitystä ja riemua täynnä. Uusia kavereita, vanhoja tuttuja ja paljon tuntemattomia asioita. Pienet ekaluokkalaiset astelevat kohti ensimmäistä koulupäiväänsä. Vanhempia jännittää: miten oma lapsi pärjää?

Koulun alkaminen suuressa osassa Suomea on kirvoittanut jälleen liudan erilaisia koulutukseen liittyviä artikkeleita. Hyvä niin. Keskustelua on käytävä koulutuksen kipukohdista, jotta voimme puuttua niihin. On kuitenkin muistettava, että Suomessa asiat ovat moneen maahan verrattuna todella hyvin.

Suomalaisen koulutuspolitiikan kulmakiven on tulevaisuudessakin oltava mahdollisuuksien tasa-arvo. Jokaiselle oppilaalle on tarjottava riittävää ja oikea-aikaista tukea. Ongelmiin on puututtava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Järjestelmä ei voi syrjäyttää yhtään lasta eikä nuorta.

Tarvitsemme peruskoulun kehittämistä. Uudet opetussuunnitelmat ovat ensi kertaa käytössä koko ikäluokalla. Kuitenkin haasteena on, että toiselle asteelle siirrytään liian usein ilman riittäviä perustaitoja. Tämä on asia, joka on korjattava. Yhdeksänvuotisen perusopetuksen on pystyttävä takaamaan jokaiselle lapselle ja nuorelle riittävät taidot eteenpäin siirtymiseen. Riittävä luku- ja kirjoitustaito ovat vähimmäisvaatimus peruskoulun päättämiseen. Usein ongelmat toisella asteella ovat hankalasti ratkaistavissa. Perusta luodaan useita vuosia aiemmin.

Tänä päivänä opettajilta vaaditaan valtavasti. Heidän on samaan aikaan oltava opettajia, sosiaalityön ammattilaisia kuin myös henkilökohtaisia mentoreita. OAJ:n mukaan opetusalan vetovoima on hiipunut: tämä suunta on käännettävä! Suomen koulutusjärjestelmän kovinta ydintä ovat maailman parhaat opettajat. Hallituksen on viipymättä kiinnitettävä huomiota opettajan ammatin vetovoimaan. Opettajankoulutusfoorumin työtä on jatkettava ja hallituksen on käynnistettävä selvitys opetusalan vetovoimatekijöistä. Opettajille on taattava työrauha, erityisopetuksen resurssit on turvattava ja oppimisen ja kasvun tukeen löydettävä keinot viimeistään esikoulussa.

Peruskoulumme on kansainvälisesti vertailtuna menestystarina. Se luo mahdollisuuden jokaiselle perhetaustasta riippumatta kasvaa täyteen potentiaaliinsa. Jokaisella on mahdollisuus kouluttautua aina tohtoriksi asti. Perustasta on pidettävä huolta, jotta talo ei myöhemmässä vaiheessa sorru.

 

Sari Multala