Tarvitsemme kunnianhimoisen perhevapaauudistuksen

Tarvitsemme kunnianhimoisen perhevapaauudistuksen

Olen kahden pienen lapsen äiti ja haluan tehdä töitä. Työn ja perheen yhteensovittamisen tulee olla mahdollista jokaiselle perheelle.

Osallistuin juuri Mothers in Business MIB ry:n järjestämään paneelikeskusteluun Ruoholahdessa. Keskustelimme ilmastosta, siitä miten säilytämme sen tuleville sukupolville, minkä lisäksi tehtävänämme oli esittää kantamme perhevapaauudistuksesta minuutissa. Olen itse MIB:n jäsen ja järjestö tarjoaa äideille hienon tavan kehittää osaamistaan ja verkostoitua.

Perheet kaipaavat lisää joustavuutta arkeensa. Tämä kävi ilmi viime vuonna julkaistussa perhebarometrissa. Olen sitä mieltä, että perheille on annettava lisää vapautta ja mahdollisuuksia elää haluamaansa elämää.

Mitä sitten pitäisi tehdä?

Perhevapaauudistus on välttämätön, sillä perhevapaat jakautuvat Suomessa eriarvoisemmin kuin muissa pohjoismaissa. Miehistä vain muutama prosentti käyttää nykyisen mahdollisuuden jäädä kotiin hoitamaan lasta ja valtaosan vanhempainvapaista pitävät naiset. Tämä lyhentää naisten työuria ja haittaa palkkakehitystä. Vapaiden jälkeen voi olla vaikeaa palata takaisin työmarkkinoille. Työllisyystavoitteiden ja tasa-arvon kannalta nykytila on kestämätön.

Uudistus on toteutettava siten, että molemmille vanhemmille varataan perhevapaista yhtä pitkät osuudet. Näin kannustetaan myös isiä jäämään perhevapaalle nykyistä enemmän. Tämän perhe voisi jatkossakin jakaa osan perhevapaista vanhempien kesken parhaaksi katsomallaan tavalla. Perhevapaita täytyy voida jaksottaa ja pilkkoa pienempiin osiin nykyistä joustavammin. Myös osa-aikatyön tekemisen ja yrittäjyyden pitää olla nykyistä helpompaa perhevapaan ohessa.

Kaikille vanhemmille perheen kokoonpanosta riippumatta turvataan yhtäläiset oikeudet jäädä perhevapaalle. Syntyvällä lapsella on oikeus olla läheisensä hoidettavana yhtä monta päivää perhemuodosta riippumatta.  Äitiysvapaalle voi nykytilanteessa jäädä 5-8 viikkoa ennen lapsen laskettua syntymäaikaa. Äidin pitäisi halutessaan ja vointinsa salliessa voida lykätä äitiysvapaan alkua lähemmäksi laskettua aikaa.

Lapsi- ja perhepolitiikka on nostettava yhdeksi seuraavan hallitusohjelman painopisteistä. Suomesta on tehtävä maailman paras maa lapsille ja perheille. Tarvitsemme tavoitteen toteuttamiseksi perhevapaauudistuksen lisäksi myös perheiden palveluiden kehittämistä ja yhteiskunnan ilmapiirin muuttamista entistä lapsi- ja perhemyönteisemmäksi. Perhebarometrin vastauksista kävi ilmi myös se, että perheet kaipaavat nykyistä enemmän tukea.

Maailmankuulu neuvolajärjestelmämme kaipaa uudistusta. Neuvoloiden palveluvalikoimaa olisi syytä laajentaa ja toimintatapoja uudistaa. Neuvolan on toimittava nykyistä vahvemmin perheiden tukiverkkona. Yhteistyötä päiväkotien kanssa on syvennettävä ja panostettava siihen, että palvelua on tarjolla siellä, missä ihmisetkin ovat. Perhe-elämään liittyvää epävarmuutta emme voi kokonaan poistaa, mutta hyvillä palveluilla ja vahvalla tukiverkolla voimme hälventää sitä.

Suomi on jo monella mittarilla maailman paras maa lapsille ja perheille. Tasa-arvoisempi, turvatumpi perhe-elämä on kaikkien etu. Paljon on kuitenkin vielä kehitettävää. Meidän on rakennettava parhaat mahdolliset edellytykset vanhemmuudelle, jotta vanhemmat voivat kasvattaa lapsistaan ja nuoristaan aktiivisia ja osallistuvia yhteiskunnan jäseniä.

Hyvällä perhepolitiikalla lisätään hyvinvointia ja luodaan menestymisen edellytyksiä Suomen tulevaisuudelle. Nykyjärjestelmämme eriarvoistaa työuria. Tarvitsemme kunnianhimoisen perhevapaauudistuksen, jolla voimme taata lapsen edun, parantaa tasa-arvoa sekä lisätä joustoja ja perheiden valinnanvapautta.

 

Sari Multala