Yhteistyötä, ennakointia ja selkeää viestintää koronan torjuntaan

Koronatilanne erityisesti pääkaupunkiseudulla, mutta kiihtyvästi koko maassa on menossa edelleen huonompaan suuntaan. Uudet virusmuunnokset aiheuttavat päänvaivaa ja rokotteiden saatavuus on edelleen hidasta. Vaikuttaa siltä, että edessämme on vaikea kevät.

Kriisitietoisuutta nostaakseen hallitus julisti maanantaina poikkeusolot yhdessä tasavallan presidentin kanssa. Tämä tehtiin erityisesti sen vuoksi, että haluttiin säätää ravintoloiden sulkemisen kolmeksi viikoksi mahdollistava laki. Samalla ilmoitettiin kolmen viikon sulkutilasta, jonka ajaksi yläkoululaiset laitetaan etäkouluun ja kaikki tartuntatautilain mahdollistamat rajoitukset otetaan käyttöön leviämisalueilla, kuten pääkaupunkiseudulla. Lisäksi hallituksen oli tarkoitus ottaa joitakin valmiuslain pykäliä osittain käyttöön – kuitenkin ilman käyttöönottoasetusta.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta totesi kuitenkin, että tätä ravintoloiden sulkemista varten ei olisi tarvinnut julistaa poikkeusoloja. Lisäksi valmiuslain käyttöönotto vaatii oikeusoppineiden mukaan aina asetuksen jälkitarkastuksen eduskunnassa. Pääministeri totesikin pian, että valmiuslain pykälien käyttöönotossa otetaan aikalisä.

Tartuntatautilain muutosta valmisteltiin koko syksy ja se tuli voimaan viimeviikolla. Muutoksen piti antaa mahdollisuus sulkea myös yritysten tiloja, mutta tätä laki ei kuitenkaan mahdollista. Valmistelun aikana oikeusministeriö kiinnitti huomiota tähän yksityiskohtaan niin lausuntokierroksella kuin eduskuntakäsittelynkin aikana. Sosiaali- ja terveysvaliokunta nosti myös erilaisten tilojen tulkinnan haasteen esiin mietinnössään. Siksi onkin erikoista, että pääministeri vielä maanantaina A-studiossa väitti, että tämä ei olisi tartuntatautilain valmistelussa tullut esiin, ettei laissa määriteltyjä yritysten tiloja voida lain perusteella kokonaan sulkea.

Uudistetun tartuntatautilain pykälät toteavat selvästi, että tilat voidaan sulkea vain yli kymmenen hengen osallistujamäärältä. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös asiassa sai viime viikolla sosiaali- ja terveysministeriön takajaloilleen. Kuitenkin hallituksen omat perustelut toteavat selvästi kymmenen hengen osallistujamäärän. Hallituksen omassa esityksessä sanotaan selvästi, että uuden tartuntatautilain niin sanotun sulkupykälän ”58 g §:n mukaisesti tilat voitaisiin sulkea sisätiloissa vain yli 10 hengen ja ulkotiloissa vain yli 50 hengen osallistujamäärältä”.

AVI:n ja STM:n julkinen miekkailu heikentää ihmisten ja yritysten uskoa viranomaisiin ja pahimmillaan halua noudattaa rajoituksia. Harmillisinta on, että hallituksen yritys päätöksellään poikkeusoloista ja sulkutilasta viestittää kriisitietoisuutta, mutta sen jälkeinen keskustelu on keskittynyt vain siihen, kuka oli asiassa oikeassa.

Viime aikaisten tapahtumien valossa tasavallan presidentin viime vuonna tekemä ehdotus operatiivisen ”nyrkin” perustamisesta on edelleen ajankohtainen. Silloin presidentti Niinistö kirjoitti näin: ’’Hyvin koottu kriisiryhmä kartoittaa ongelmat, hankkii tiedot, kerää julkisen ja yksityisen osaamisen ja esittää sitten maan hallitukselle tilannekuvaa ja ehdottaa toimenpiteitä.’’

Pitkään jatkuneet rajoitukset ovat kaikille meistä rankkoja. Monilta ne ovat vieneet toimentulon tai yrityksen. Lapsille ja nuorille tilanne on ollut kohtuuttoman raskas. Ja vielä pitäisi jaksaa.

Rokkotteiden saatavuuden parantuminen on jo näköpiirissä. Tulevat kuukaudet ratkaisevat, kuinka me tästä lopulta selvisimme.

Lainsäädännöllisten haasteiden lisäksi viestintä on muuttunut sekavaksi. Yhteistyötä alueiden ja kuntien kanssa ei juurikaan tehdä ennakkoon, joka on johtanut sekavuuteen ja julkiseen kiistelyyn. Nyt on vielä mahdollisuus korjata tilanne: hallituksen ja erityisesti sosiaali- ja terveysministeriön on alettava tehdä yhteistyötä ja käydä keskusteluja alueiden kanssa. Viime aikojen julkinen kiistely osoittaa, että yhteistyötä, ennakointia ja selkeää viestintää tarvitaan nyt erityisen paljon. Vain siten viesti on riittävän selvä: nyt on tehtävä kaikkemme, jotta tartunnat saadaan laskuun. Siihen voimme jokainen osaltamme vaikuttaa: vältetään kaikkia turhia kontakteja, pidetään etäisyyttä ja käytetään maskeja.