Tuoreimmat uutiset ja kuulumiset

Kiitos

Kiitos

Pitkä ja vaiherikas kevät sai tänään päätöksensä, kun minut nimettiin itsenäisen Suomen 77. hallituksen tiede- ja kulttuuriministeriksi. Lämmin kiitokseni jokaiselle äänestäjälle ja tukijalle, ilman teitä tämä ei olisi ollut mahdollista. Tätä päivää edelsivät vaalien jälkeen käydyt pitkät hallitusneuvottelut. Sain...
Kesäkuu on yhdenvertaisuuden kuukausi

Kesäkuu on yhdenvertaisuuden kuukausi

Pride-tapahtumat ovat suuria ilon ja vapauden juhlia. Samalla ne ovat ihmisoikeuksien tarkastuspisteitä: millä tolalla seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema ja oikeudet ovat tällä hetkellä? Mitä edistysaskeleita on otettu, mitä uhkia on näköpiirissä? Ennen kaikkea: mitä pitää tehdä seuraavaksi, jotta kaikki...
Liikkumattomuus on miljardien eurojen ongelma

Liikkumattomuus on miljardien eurojen ongelma

Suomen hyvinvointia uhkaa liian vähäinen liikkuminen. Liikkumattomuus maksaa eri laskelmien mukaan esimerkiksi sairaus-, työkyvyttömyys- ja työpoissaoloina jopa seitsemän miljardia euroa. Tilanne on hälyttävä: Näköpiirissä on jo aika, jolloin kasvavia terveysmenoja on kustantamassa entistä pienempi ja huonokuntoisempi työväestö. Tutkimusten mukaan...
Tulevalle hallitukselle yrittäjyystavoite

Tulevalle hallitukselle yrittäjyystavoite

Hyvinvointivaltio rakentuu osaamiselle, ahkeruudelle, työnteolle ja yrittäjyydelle. Ilman yrittäjiä ja yrityksiä meillä ei ole verotuloja eikä työpaikkoja. Suomessa on kuitenkin vähemmän yrityksiä kuin Euroopan maissa keskimäärin. Työnantajayritysten määrä ei ole kasvanut koko 2000-luvulla. Yhä harvempi yrittäjä työllistää muita kuin...
Itämerestä on puhuttava – myös vaalien alla

Itämerestä on puhuttava – myös vaalien alla

Itämeri jää usein ilmasto- ja metsäpuheen varjoon. Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa kuitenkin myös Itämereen rehevöittäen sitä nopeammin ja muuttaen meren lajistoa suppeammaksi. Meidän pitää kantaa vastuumme ilmastosta, vesistöistä ja luonnon monimuotoisuudesta. Olen purjehtijana kantanut huolta Itämerestä koko ikäni. Olen nähnyt...
Kulttuuri kuuluu kaikille

Kulttuuri kuuluu kaikille

Tutkimusten mukaan kulttuuri pidentää ikää, pienentää syrjäytymisriskiä ja rentouttaa. Musiikin tiedetään jopa korjaavan aivojen hermoverkkoja. Viimepäivien ”Kulttuuri on kallista luksusta” -kommentteja näyttää värittävän ymmärryksen puute kulttuurikentän moninaisuudesta. Suomalainen sivistys on rakennettu kulttuurin avulla. Se ei kuitenkaan ole pelkkä palvelu...
Suomesta maailman turvallisin maa

Suomesta maailman turvallisin maa

Suomi on maailman onnellisin maa, ilmenee tuoreesta YK:n raportista. Turvallisuuden eteen on kuitenkin vielä tekemistä, sillä maailman turvallisimpien maiden listauksessa jäämme sijalle 14.  Turvallisuus on hyvinvoinnin kivijalka. Ilman turvallisuutta meillä ei ole hyvää yhteiskuntaa, palveluja ja hyvinvointia. Suomessa on...

Somessa