Kiitos

Kiitos

Pitkä ja vaiherikas kevät sai tänään päätöksensä, kun minut nimettiin itsenäisen Suomen 77. hallituksen tiede- ja kulttuuriministeriksi. Lämmin kiitokseni jokaiselle äänestäjälle ja tukijalle, ilman teitä tämä ei olisi ollut mahdollista.

Tätä päivää edelsivät vaalien jälkeen käydyt pitkät hallitusneuvottelut. Sain kunnian johtaa Osaava Suomi –reformipöytää, jossa kuulimme asiantuntijoita, neuvottelimme ja kirjoitimme useita viikkoja päämääränämme yhä koulutetumpi, osaavampi ja hyvinvoivempi kansakunta. Tavoitteenamme on Suomi, jossa hyvinvointiyhteiskunnan tärkeimpien palveluiden rahoitus on turvattu myös tuleville sukupolville. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi hallitus toteuttaa kunnianhimoisia kasvua vauhdittavia uudistuksia, mutta myös välttämättömiä toimia julkisen talouden tasapainottamiseksi.

Kasvua vauhditetaan muun muassa panostamalla merkittävästi tutkimukseen ja tuotekehitykseen ja osaamistason nostamiseen muun muassa perusopetukseen panostamalla. Laitamme oppimisen tuen kuntoon parantamalla tuen saatavuutta sitä tarvitseville, panostamme nivelvaiheisiin eri asteilla, sekä perusopetuksen rahoitukseen. Vakinaistamme perusopetuksen tasa-arvorahoituksen tason, jotta voimme tasata oppimiseroja, pienentää ryhmäkokoja ja ehkäistä segregaatiota etenkin suurissa kaupungeissa.

Tavoitteenamme on myös lisätä kaikkien hyvinvointia. Aiomme kääntää liikkumisen kasvuun jokaisessa ikäryhmässä.  Olemmekin päättäneet laatia liikunnallisen elämäntavan ja toimintakyvyn poikkihallinnollisen ohjelman. Ohjelmassa hyödynnetään parhaat kansainväliset käytännöt liikunnan lisäämiseksi. Toimenpiteitä kohdistetaan vauvasta vaariin, jotta jokainen suomalainen saadaan liikkeelle!

Olen onnellinen ja otettu, että sain tiede- ja kulttuuriministerin tehtävän kahdeksi ensimmäiseksi vuodeksi. On myös upeaa jakaa ministerivastuu oululaisen upean kollegan ja ystävän Mari-Leena Talvitien kanssa. Pidetään yhdessä suomalaisen kulttuurin ja tieteen lippu korkealla!