Budjettiriihestä historialliset panostukset tutkimukseen ja lisärahoitusta korkeakoulutukseen

Budjettiriihestä historialliset panostukset tutkimukseen ja lisärahoitusta korkeakoulutukseen

Hallituksen ensimmäinen budettiriihi on nyt käyty ja tulokset ovat tieteen ja koulutuksen kannalta erinomaiset. Synkkenevästä taloustilanteesta huolimatta pääsemme nyt toden teolla töihin, kääntämään suomalaisten koulutustasoa nousuun sekä panostamaan tutkimukseen ja kehitystoimintaan.

Valtion T&K-rahoitus kasvaa yhteensä noin 280 miljoonalla eurolla vuonna 2024. Investointien kokoluokka on historiallisen suuri.

Olen tiede- ja kulttuuriministerinä tyytyväinen myös rahoituksen kokonaisuuteen. Ensi vuonna tuntuvaa lisärahoitusta osoitetaan muun muassa korkeakoulujen tutkimustoimintaan, huippututkimukseen, tutkimuslaitoksille, tutkimusinfrastruktuureihin sekä korkeakoulujen ja yritysten yhteistyöhön. Lisäksi varaudutaan EU-rahoitteisten hankkeiden vastinrahoitukseen kansainvälisen tutkimusrahoituksen ja -hankkeiden saamiseksi Suomeen 35 miljoonan panostuksella.

Tutkijankoulutukseen panostamme ensi vuonna 40 miljoonaa euroa. Työ tutkijankoulutuksen lisäämiseksi käynnistyy syksyllä 2024 ja siihen sitoudutaan koko hallituskaudeksi. Pääsemme kehittämään ja laajentamaan tohtorikoulutusta nyt aivan uudella rahoituksella ja paremmalla vaikuttavuudella. Tässä odotan tiivistä yhteistyötä korkeakoulujen ja tutkijoiden kanssa.

Yksi T&K-rahoituksen suurista tavoitteista on se, että julkinen rahoitus kannustaa liikkeelle yksityisiä investointeja. Onkin erittäin tärkeää, että jo menestystarinaksi muodostunut Suomen Akatemian Lippulaivaohjelma saa 2024 tuntuvan, 40 miljoonan euron lisärahoituksen. Yhteensä Suomen Akatemialle osoitetaan ensi vuonna 55 miljoonan euron pysyvät määrärahalisäykset, mukaan lukien tutkimusinfrastruktuurit ja Proof of Concept-toiminta. Nämä määrärahat yhdessä Business Finlandin kasvavan myöntövaltuuden kanssa vahvistavat suomalaista tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää.

Uutena keinona rahoituksen ohjauksessa Business Finland kehittää rahoitusmekanismin, jolla varmistetaan, että T&K-rahoitusta kanavoituu myös ammattikorkeakouluissa yritysten kanssa yhteistyössä tehtävään soveltavaan tutkimukseen. Tutkimus- ja kehittämistyössä tarvitaan korkeakoulutuksen molempia puolia ja niiden potentiaalia.

Hallitus on sitoutunut myös koulutustason nostoon. Yliopistoille ja ammattikorkeakouluille osoitetaan hallituskauden aikana yhteensä 41,3 miljoonan euron lisämääräraha uusiin aloituspaikkoihin.  Vuoden 2024 osalta määräraha on suuruudeltaan 11,7 miljoonaa euroa. Tällä lisärahoituksella haemme ratkaisuja osaajapulaan ja etenemme kohti tavoitetta, jossa puolet nuorista suorittaisi korkeakoulututkinnon 2030-luvulle tultaessa.

Lisäaloituspaikat kohdennetaan erityisesti työvoimapulasta kärsiville aloille, kuten varhaiskasvatukseen ja sosiaali- ja terveydenhuolloin aloille.

Koulutustason nosto edellyttää, että nykyistä suurempi osuus tutkintokoulutuksesta on koulutustasoa nostavaa. Tämä tarkoittaa sitä, että yhä useampi ensimmäistä korkeakoulututkintoaan suorittava pääsee nopeammin korkeakoulutukseen.Korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäämisen rinnalla johdollani valmistellaankin hallitusohjelman mukaisesti toimenpideohjelma koulutuskapasiteetin vapauttamiseksi nuorille, ensimmäistä tutkintoaan suorittaville hakijoille.

Moni tämän budjettiriihen päätöksistä vahvistaa tiedettä ja korkeakoulutusta. Panostamalla suurimpiin voimavaroihimme luomme uskoa tulevaisuuteen ja edellytyksiä talouskasvulle.

Sari Multala
tiede- ja kulttuuriministeri

Julkaistu ministerin kolumnina opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla 20.9.2023