Kesäkuu on yhdenvertaisuuden kuukausi

Kesäkuu on yhdenvertaisuuden kuukausi

Pride-tapahtumat ovat suuria ilon ja vapauden juhlia. Samalla ne ovat ihmisoikeuksien tarkastuspisteitä: millä tolalla seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema ja oikeudet ovat tällä hetkellä? Mitä edistysaskeleita on otettu, mitä uhkia on näköpiirissä? Ennen kaikkea: mitä pitää tehdä seuraavaksi, jotta kaikki saisivat elää omana itsenään turvallisesti.

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen eurooppalainen kattojärjestö ILGA-Europe julkaisee vuosiraporttinsa sekä sateenkaarikartan 49 Euroopan maan ihmisoikeustilanteesta. Suomi tippuu raportilla kuusi sijaa ja sijoitusta laskevat etenkin intersukupuolisten oikeuksien loukkaaminen, puutteet sateenkaari-ihmisten suojelemisessa heihin kohdistuvilta eheyttämistoimilta ja sateenkaariperheiden eriarvoinen asema.

Pride on tärkeä muistutus siitä, että jokaisen tulee olla yhteiskunnan ja lainsäädännön edessä tasavertainen seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli- identiteetistä ja sukupuolen ilmaisusta riippumatta. Yhdenvertaisuustyö ei ole vain sanoja ja sitoumuksia, se on konkreettisia muutoksia toimintatavoissa ja fyysisessäkin toimintaympäristössä, niin myös sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

Ihmisten tasa-arvoinen, oikeudenmukainen ja syrjimätön kohtelu ei ole itsestäänselvyys. Tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki edellyttävät tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden suunnitelmallista edistämistä aluetasolla, joten sateenkaari-ihmisten hyvinvoinnin parantaminen on sote-alueiden tehtävä. Onkin jokaisen hyvinvointialueen tärkeä tehtävä miettiä keinoja, joilla voisimme osoittaa olevamme sitoutuneita kohtelemaan kaikkia ihmisiä yhdenvertaisesti, oli kyseessä sitten asiakas tai työkaveri.

Samalla tulisi lisätä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tietoutta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemasta ja kohtaamisesta. Uusien hyvinvointialueiden fokuksessa ovat ihmislähtöisyys, yhdenvertaisuus sekä laadukkaat ja tehokkaat palvelut. Yhdenvertaisuuden aidoksi toteuttamiseksi tarvitaan tietoa ja toimia koskien eri väestöryhmiä. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla ihmisillä on erityskysymyksiä koskien hyvinvointia ja terveyttä.

Pride-kuukausi kesäkuu onkin hyvä ja tärkeä muistutus siitä, että vaikka sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asema on vuosien saatossa Suomessa parantunut, vielä on paljon töitä tehtävänä ja suomalaisten asenteissa korjattavaa.