Tasa-arvo ei ole valmis

Tasa-arvo ei ole valmis

Tällä viikolla vietetään Helsinki Pride -viikkoa, joka on suurin Suomessa järjestettävä ihmisoikeuksia edistävä tapahtuma. Osallistujamäärät ovat kasvaneet huimasti ja esimerkiksi viime vuonna kulkueeseen osallistui arviolta yli 100 000 henkilöä. Erityisen hienoa on, että vuosi vuodelta mukana on yhä useampia yhteistyökumppaneita: yrityksiä, julkisyhteisöjä ja kolmannen sektorin toimijoita. Tänä vuonna mukana on myös Suomen evankelisluterilainen kirkko, joka julkaisi sosiaalisessa mediassa kuvan Raamatusta lainatulla tekstillä ”Suurin niistä on rakkaus”. On tärkeää, että myös kirkko ottaa tällä tavoin julkisesti kantaa ihmisten yhdenvertaisuuden puolesta. Viime vuosina työ yhdenvertaisuuden eteen on tuottanut tulosta. Tasa-arvoinen avioliittolaki astui viimein voimaan keväällä 2017. Pitkäjänteinen työ tuotti tulosta, kun kansalaisaloitteen johdosta eduskunta sääti Suomeen kaikkia parisuhteita yhdenvertaisesti kohtelevan avioliittolain. Tätä kehityssuuntaa on jatkettava ja seuraavaksi työlistalle on otettava translain uudistaminen. Erityisen suurena epäkohtana pidän sitä, että Suomi on ainut Pohjoismaa, jossa vaaditaan sukupuoltaan korjaavilta henkilöitä sterilisaatiota. Tämä räikeä ihmisoikeusloukkaus meidän on poistettava nykylainsäädännöstä. Hallituksen ohjelmassa todetaan seuraavasti: Säädetään itsemääräämisoikeutta kunnioittava laki sukupuolen vahvistamisesta. Lisäkirjaukset jättävät useita asioita epäselviksi. Kokoomuksen arvoihin kuuluu periaate, että jokaista ihmistä tulee kunnioittaa ja arvostaa yksilönä. Olemme todella perustavanlaatuisen asioiden äärellä puhuessamme transihmisten oikeuksista. Yksilön itsemääräämisoikeus on yksi arvokkaimpia perusoikeuksiamme. Valitettavasti tämä ei käytännössä toteudu kaikkien kohdalla. Tarvitsemme kuitenkin sanojen sijaan tekoja – sellainen on uuden translain säätäminen. Yhteiskunnan tulee luoda kaikille yksilöille puitteet toimia. Koettua sukupuolta vastaava juridinen sukupuoli on saatava vahvistettua aiempaa helpommin. Nopea, saavutettava ja avoin prosessi juridisen sukupuolen vahvistamisessa ehkäisee syrjintää, kunnioittaa yksityisyydensuojaa ja luo perustan ihmisarvoiselle elämälle. Tulevat sukupolvet tulevat varmasti esittämään kysymyksen siitä, miten nämä kaikki nykyiset vaatimukset ovat olleet mahdollisia vielä 2010-luvulla Suomessa. Nyt on viimein aika korjata tilanne ja säätää uusi translaki. Tasa-arvon edistäminen edellyttää meiltä kaikilta arjen tekoja....
Kansanedustaja Sari Multala: Valvonnalla vahvistetaan luottamusta laadukkaiden palveluiden toteutumiseen

Kansanedustaja Sari Multala: Valvonnalla vahvistetaan luottamusta laadukkaiden palveluiden toteutumiseen

  Tiedote 26.2.2019 Kokoomuksen kansanedustaja Sari Multala on tyytyväinen hallituksen lisätalousarvioesitykseen, joka sisältää lukuisia tärkeitä panostuksia hoivapalveluiden valvonnan parantamiseksi. Vanhusten ja vammaisten palvelujen ohjauksen ja valvonnan vahvistamiseen suunnattaisiin 720 000 euroa ja eduskunnan oikeusasiamiehen suorittamaa vanhusten oikeuksien valvontaa vahvistettaisiin 350 000 eurolla. Myös varhaiskasvatuksen valvontaresursseja vahvistettaisiin hallituksen lisätalousarviossa yhteensä 350 000 euron määrärahalisäyksellä. ”Hoivapalveluissa ilmenneet väärinkäytökset ja laiminlyönnit ovat kautta linjan tuomittavia ja niihin on pystyttävä puuttumaan. Esimerkiksi kasvukeskuksissa paine vanhuspalveluiden ja varhaiskasvatuspaikkojen lisäämiselle on ollut kovaa, joten on hyvä, että hallitus nyt varmistaa lisäresursoinnin kautta, että valvonta pysyy kasvaneen palvelutarjonnan perässä”, Multala sanoo. ”Päiväkodeissa pienten lasten vanhempien on voitava luottaa siihen, että heidän lapsensa saavat parasta ja laadukkainta mahdollista varhaiskasvatusta. Uuteen varhaiskasvatuslakiin kirjatut vaatimukset palveluiden laadusta ovat varsin selkeät ja lakia tulee kaikkien toimijoiden noudattaa”, Multala jatkaa. Päiväkodin vastuulla on taata se, että laissa säädettyä henkilöstömitoitusta noudatetaan. Valvonnasta päävastuussa ovat kunnat ja aluehallintovirastot, sekä viimekädessä Valvira. Kunnilla ja aluehallintovirastoilla on tarvittaessa mahdollisuus määrätä uhkasakon nojalla puutteet korjattavaksi tai keskeyttää laiminlyönteihin syyllistyneen päiväkodin toiminta kokonaan. ”Henkilöstömitoituksen jatkuva alittaminen päivähoidossa ei ole uuden varhaiskasvatuslain mukaan missään nimessä sallittua. Sivistysvaliokunta on lain valmistelun yhteydessä linjannut hallituksen esityksen tulkintaa siten, että henkilöstömitoituksesta poikkeaminen ei voi olla jatkuvaa eikä päivittäistä, vaan sen tulee olla luonteeltaan lyhytaikaista ja satunnaista. Jos käytäntö toimintayksikössä on muu kuin tämä, niin siihen tulee valvonnassa puuttua”, Multala linjaa. Multala painottaa myös kuntien ja yksityisten toimijoiden ohjausta ja neuvontaa varhaiskasvatuksen laadun varmistamiseksi. ”Valvontaa vahvistamalla voidaan lisätä ihmisten luottamusta siihen, että palvelut toteutuvat asianmukaisesti, mutta lisäämällä valvovan viranomaisen resursseja voidaan myös tehostaa toimijoiden neuvontaa ja ohjausta, ja siten ennaltaehkäistä ongelmatilanteiden syntymistä”, Multala sanoo.   Lisätietoja Sari Multala puh. 040 531...