Arvokas vanhuus ja hyvä hoito on perusoikeus

Arvokas vanhuus ja hyvä hoito on perusoikeus

Suomen väestö ikääntyy. Samalla myös palveluiden tarve kasvaa.

Pääministeri Sanna Marinin hallitus lupasi palauttaa luottamuksen vanhuspalveluiden laatuun, oikea-aikaisuuteen ja saatavuuteen. Sen sijaan pitkään vaivannut hoitajapula on entisestään syventynyt, mikä on johtanut vanhuspalveluissa yhä vaikeampaan tilanteeseen.

On epäinhimillistä, että yhä useampi, usein moni- ja muistisairas ihminen jää vaille palveluja, joihin hänellä olisi oikeus. Jonot kotihoitoon ovat pidentyneet. Myös kynnys päästä ympärivuorokautiseen hoivaan on noussut. Kotona asuu moni vanhus, joka siellä ei enää pärjää.

Vaikutukset heijastuvat myös muihin, erityisesti terveydenhuollon palveluihin, jotka ovat ruuhkautuneet ja hoitoon pääsy on laajasti vaikeutunut. Kun vanhuksille ei ole tarjota hoivapaikkaa tai muuta jatkohoitopaikikaa, ovat sairaaloiden ja päivystysten osastot ruuhkautuneet.

Vanhuspalvelut on laitettava kuntoon kokonaisuutena. Kaikille ikääntyneille on turvattava hyvä hoito ja hoiva, sekä inhimillinen kohtelu. On varmistettava, että hoivaan pääsy on yhdenvertaista kaikkialla Suomessa ja hoivaan pääsyn määräajoista on käytössä valtakunnallisesti yhteneväinen tilastointi. Kokoomus on sitoutunut toimiin, joilla lisätään hoitotyön houkuttelevuutta, saadaan lisää hoitajia ja osaavia tekijöitä kaikkiin sote-palveluihin.

Kokoomus haluaa turvata hyvinvointiyhteiskunnan palvelut. Me haluamme kehittää suomalaisia sosiaali- ja terveyspalveluita edelleen, jotta ihmiset pääsevät hoitoon oikeaan aikaan, hoito on sujuvaa ja jatkuvaa, sekä palvelut saumattomat.

Samaan aikaan, kun parannetaan hoitoon pääsyä on huolehdittava siitä, että mahdollisimman moni pystyy elämään omatoimista elämää niin halutessaan. Siksi toimintakyvyn säilymiseen läpi elämän on panostettava niin yksilötasolla, kunnissa kuin hyvinvointialueillakin ja valtion kannustettava tähän panostamisesta nykyistä enemmän.