Hyvää sydänpäivää!

Hyvää sydänpäivää!

Tänään 29.9 vietetään jälleen kansainvälistä sydänpäivää. Teemapäivän tavoitteena on lisätä sydäntietoisuutta ja kannustaa tekoihin sydänterveyden edistämiseksi – ja hyvä niin. Sydänterveydestä huolehtiminen on nimittäin hyvin pitkälle myös kaikesta muusta terveydestä huolehtimista. Sydänterveyteen vaikuttavat kaikki arjen valinnat, kuten ruokavalio, päihteiden käyttö ja liikunta.

Valitettavasti sydänsairaudet kuten korkea verenpaine ja sepelvaltimotauti ovat suomalaisten keskuudessa kansansairauksia. Korkeasta verenpaineesta kärsii jopa joka toinen suomalainen ja sen yleisyys kasvaa iän karttuessa.

Tällä hetkellä Suomessa on noin 550 000 yli 75-vuotiasta, joista yli 400 000 ei kykene kävelemään yhtäjaksoisesti yli 500 metrin matkaa. Kävelykyky on ikäihmisille omatoimisen elämän perusedellytys. Sydänterveydestä huolehtiminen on suoraan panostamista omatoimisen elämän mahdollistamiseen iän karttuessa. Tutkitusti ihmisen kävelyvauhdilla onkin suora yhteys annettuun elinajanodotteeseen.

Sydänterveyteen tulee panostaa läpi elämän hyvillä elämäntavoilla kuten riittävällä liikunnalla ja terveellisillä ruokatottumuksilla. Terveydestä huolehtiminen on helpoimmillaan arjen hyötyliikunnasta kiinni pitämistä.

Suuri vastuu terveellisten elämäntapojen mahdollistamisessa on kuitenkin myös kunnilla ja aloittavilla hyvinvointialueilla. Kuntien tulee jatkossa panostaa enemmän esteettömien kulkureittien ja liikuntapaikkojen rakentamiseen sekä huolehtia siitä, että myös vanhemmille ihmisille on tarjolla liikuntaryhmiä. Näin paranamme ikäihmisten edellytyksiä oman terveyden ylläpitoon.

Hyvinvointialueiden aloittaessa syntyy uusi merkittävä julkisten organisaatioiden välinen rajapinta. Kuntien ja hyvinvointialueiden tuleekin yhdessä ratkaista, miten esimerkiksi toteuttaa jatkossa ikäihmisille tärkeä liikunta- ja elintapaohjaus ja toisaalta huolehtia kotiin viettävistä palveluista, kuten kotikuntoutuksesta.

Vantaalla on otettu käyttöön malli, jossa terveyskeskuslääkäri ohjaa asiakkaita elintapaneuvontaan, jos katsoo siitä olevan hyötyä yksilölle. Tämän mallin hyödyt ovat olleet merkittävät ja moni ihminen on neuvonnan avulla saanut pysyvän avun ja paremman elämänlaadun.

Pidetään kiinni hyvistä toimintatavoista ja arjen valinnoista, jotka edistävät sydänterveyttä lähipiirissä ja koko yhteiskunnassa. Hyvää sydänpäivää!