Liike on lääke – ennaltaehkäisy kannattaa

Liike on lääke – ennaltaehkäisy kannattaa

Vantaalla ja Keravalla pitää pyrkiä mitalisijoille terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Liike on lääke, joka ehkäisee niin terveydellisiä kuin sosiaalisia ongelmia.

Riittävä liikunta auttaa koululaisia oppimaan, se pitää yllä hyvää mielen terveyttä ja hyvä toimintakyky on edellytys vanhusten hyvälle voinnille ja kotona asumiselle. Panostukset liikunnan ja liikkumisen lisäämiseen maksavat itsensä takaisin.

Tilanne on hälyttävä: noin 40% 5. ja 8. luokan oppilailla fyysinen toimintakyky on huolestuttavalla tasolla. Varusmiesten paino nousee ja kestävyyskunto heikkenee. Riittävällä liikunnalla on yhteys paitsi oppimistuloksiin, se ennaltaehkäisee elintapasairauksia ja edistää mielen hyvinvointia – tutkitusti. Tiedämme tutkimustuloksista, että liikkuvien vanhempien lapset liikkuvat todennäköisemmin myös aikuisena. Erityisen merkityksellistä on perheen yhteinen liikunta ja liikkuminen. Aikuisiällä liikkumisen ja liikunnan lisääminen vähän liikkuvilla vaatii usein kannustusta ja apua. Vantaalla on käytössä liikuntaohjaus: lääkärin katsoessa ihmisen siitä hyötyvän, asiakas ohjataan liikunta- ja elämäntapaohjaukseen. Se voi tarkoittaa yhteisiä kävelylenkkejä, käyntejä kuntosalilla ja ravintoneuvontaa. Tätä toimintatapaa tulee jatkaa ja vahvistaa myös Vantaa-Kerava -alueella.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen vaatii useita toimenpiteitä, niin uusilla alueilla, kunnissa kuin näiden yhteistyönäkin. Tässä muutamia ehdotuksiani liikunnan ja liikkeen lisäämiseksi:

  • Neuvoloista vanhemmille lisää tietoa yhdessä liikkumisen vaikutuksesta lapsen liikuntatottumuksiin ja pallo äitiyspakkaukseen
  • Lisää työvälineitä kasvattajille ja opettajille huomioida liikkuminen osana varhaiskasvatusta ja koulupäivää
  • MOVE-mittaustulosten yhdistäminen laajoihin terveystarkastuksiin ja keskusteluihin vanhempien kanssa
  • Liikunnanohjausta, liikuntareseptejä ja elämäntapaneuvontaa terveydenhuoltoon
  • Lisää kuntoutusta kotihoitoon vanhuksille
  • Pidetään lähiliikuntapaikat ja virkistysalueet kunnossa, huolehditaan kevyen liikenteen väylistä
  • Kaikille lapsille vähintään yksi mieluinen harrastus