Rahapelimarkkinan lisenssijärjestelmä käyttöön seuraavalla vaalikaudella

Rahapelimarkkinan lisenssijärjestelmä käyttöön seuraavalla vaalikaudella

Kokoomus on esittänyt syksyllä 2022 rahapelaamisen digimarkkinan lisenssimalliin siirtymistä. Lisenssimallin avulla rahapelitoiminnasta nykyistä suurempi osa saataisiin Suomen sääntelyn piiriin, kun tällä hetkellä noin puolet digipelaamiseen käytetystä rahasta valuu ulkomaisille nettikasinoille, pelihaittojen jäädessä Suomeen.

Tällä viikolla Rahapeliala ry:n paneelissa myös SDP:n, Keskustan ja Perussuomalaisten edustajat näkivät mahdollisena lisenssimalliin siirtymisen. Rahapelimarkkinan lisenssijärjestelmä voisi olla käytössä jo 2025. Muutos vaatii kuitenkin muilta puolueilta vielä omaa kannanmuodostusta.

Sisäministeriön käynnistämän rahapelimarkkinaa koskevan selvityshankkeen tulosten odotetaan valmistuvan huhtikuun puolen välin tienoilla. On hienoa, että hallitus käynnisti selvityshankkeen pikaisella aikataululla Kokoomuksen toiveiden mukaisesti. Hallitusneuvotteluissa meillä on toivottavasti edellytykset linjata yhdessä lisenssijärjestelmään siirtymisestä.

Tarvittavat lainsäädäntömuutokset vievät kuitenkin aikansa. Ensi hallituskauden puolivälissä voisi olla sellainen kohta, jolloin lisenssimalliin siirtyminen voisi realistisesti tapahtua.

Euroopasta löytyy esimerkkejä maista, joissa lisenssijärjestelmä on otettu käyttöön. Esimerkiksi Ruotsissa rahapeliyrityksiltä vaaditaan toimilupa ja sellaisen saaneet yritykset maksavat peliveroa.

Tällä hetkellä ulkomaiset peliyhtiöt eivät maksa verojaan Suomeen eivätkä noudata suomalaista sääntelyä, mitä tulee esimerkiksi pelihaittojen rajoittamiseen. Voi jo kysyä, onko meillä oikeasti enää yksinoikeusjärjestelmää. Tarvitsemme tilanteeseen pikaisen muutoksen.