Ammattiurheilu on työtä

Koronaepidemia vaikuttaa suuresti urheilumaailmaan peruttujen arvokisojen, vaikeutuneen harjoittelun ja seurojen talousvaikeuksien kautta. Arvio koronavirusepidemian aiheuttamista taloudellisista menetyksistä suomalaiselle liikunnalle ja urheilulle on noin 81 miljoonaa euroa. Kriisin pitkittyessä summa vain kasvaa, eikä siihen ole laskettu mukaan urheilijoiden henkilökohtaisia tulonmenetyksiä. Kehysriihi oli odotetusti koronan aiheuttamien tarpeiden lisäbudjettien värittämä. Myös liikunnalle ja urheilulle aiheutuneita menetyksiä kompensoidaan vajaa 20 miljoonalla. Tukimuodot eivät kuitenkaan auta läheskään kaikkia. Urheilijan sosiaali- ja eläketurva on alkeellinen ja tässä tilanteessa työttömyysturvan puute on ajanut monet toimeentulovaikeuksiin sarjojen keskeydyttyä ja seurojen ja liittojen jouduttua talousvaikeuksiin. Huippu-urheilu on ammattimaista työtä, mutta lainsäädäntö ei ole seurannut mukana huippu-urheilun muutoksessa. Urheilijan ura antaa paljon, mutta myös urheilemisen vaatimukset ja riskit kasvat toiminnan ammattimaistuessa. Urheilijoiden sosiaaliturva ja työttömyysturva on erittäin puutteellinen tai jopa olematon Palkanmaksun keskeytyessä ja kilpailuja peruttaessa ammattiurheilijan tulovirta päättyy, mutta yhteiskunnallista turvaverkkoa hänellä ei ole. Urheilijan ammatinharjoittamisen äkillinen keskeytyminen tänä keväänä on ajanut monet urheilijat taloudelliseen ahdinkoon. Ammattiurheilijoilla ei ole muihin ammatinharjoittajiin rinnastettavaa työttömyysturvaa, vaikka tilanne on monen kohdalla rinnastettavissa työttömyyteen. Työttömyyskassat eivät ota ammattiurheilijoita jäsenikseen. Harjoittelu huippu-urheilutasolla on myös vaativaa ja aikaa vievää. Työskentely normaalissa päivätyössä on tällöin käytännössä mahdotonta. Vuokra, sekä muut asumisen ja elämisen kulut on kuitenkin kustannettava. Kansaneläkelaitos tuntee huonosti ammattiurheiluun liittyvän problematiikan ja päätösten teko kestää, eikä saatu tuki riitä elämiseen kriisin yli. Ammattiurheilu on työtä ja se tulee tunnustaa sellaiseksi myös työttömyysturvan osalta. Ei tällaisen kriisin keskellä, eikä tämän jälkeenkään, urheilijoiden läheisten tule olla niitä, jotka huolehtivat ammattiurheilijan toimeentulosta työttömyyden tai muun ammatinharjoittamisen keskeyttäneen kriisin aikana. Urheilijoiden sosiaali- ja eläketurva on erittäin heikko ja vain harvalla on mahdollisuus kerryttää urheilulla sellaista omaisuutta, jolla olisi mahdollista tulla toimeen urheilu-uran...

Mistä koulutettu henkilökunta täyttämään tulevaisuuden hoitajatarve?

Suomen väestö ikääntyy ennennäkemätöntä tahtia. Vuoteen 2040 mennessä yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa yli yhdeksäänsataan tuhanteen. Ikääntyvä väestö tarvitsee myös hoitajia. Hallitus antoi tällä viikolla esityksen henkilöstömitoituksen kirjaamisesta lakiin ympärivuorokautiseen hoivaan. Tämä lisää tarvetta uusille hoitajille entisestään. Seuraavien kymmenen vuoden aikana on tarve rekrytoida ikäihmisten palveluihin noin 45 000 hoitajaa lisää. Väestön vanhenemisesta ja tästä johtuvan palvelutarpeen kasvusta johtuvan lisähenkilöstön päälle tarvitsemme yli 4 400 työntekijää ympärivuorokautiseen hoitoon. Lisäkoulutustarpeemme on siis huomattava, kymmeniä tuhansia hoitajia seuraavien vuosien aikana. Jotta hoitajia on riittävästi niin kotihoitoon kuin ympärivuorokautiseen hoitoon, tarvitsemme suunnitelman ja rahoituksen koulutusmäärien lisäämiseen. Ammattilaisia vanhus- ja hoivapalveluihin ei valmistu tarvittavaa määrää tälläkään hetkellä. Esimerkiksi lähihoitajaopintoihin hakeneiden määrä on laskenut yli 4 500 hakijalla viimeisen viiden vuoden aikana. Lisäksi Keva arvioi, että hoitoalalta jäisi 14 000 työkyvyttömyyseläkkeelle seuraavan kymmenen vuoden aikana. Opetus- ja kulttuuriministeriö on arvioinut, että lähihoitajien koulutukseen tarvittaisiin lakiesityksen vuoksi 148 miljoonan euron määräaikainen lisäpanostus vuosille 2020-2024. Henkilöstömitoituksen toteutumisen sairaanhoitajien osalta voidaan arvioida edellyttävän vielä 526 uutta aloituspaikkaa vuosina 2020-2023. Sairaanhoitajien lisäkoulutuksen kustannusarvio on 14,7 miljoonaa euroa. Koulutusmäärien nostaminen on aloitettava heti. Aikooko hallitus antaa lisätalousarvioesityksen, jossa lisätään rahoitusta hoito- ja hoiva-alan koulutukseen ja aloituspaikkoihin? Huomioidaanko lisähenkilöstön tarve korkeakoulujen neuvotteluissa kevään aikana? Miten tämä toteutetaan ilman, että koulutuspaikat eivät vähene muilta koulutusaloilta? Jätin perjantaina yhdessä usean kokoomuslaisen kansanedustajan kanssa asiasta kirjallisen kysymyksen.   Lisätiedot: Sari Multala p. 09 432 3101,...
Haen uutta eduskunta-avustajaa!

Haen uutta eduskunta-avustajaa!

Haluatko työskennellä päivittäin sivistyksen, liikunnan ja ympäristön puolesta? Jos vastasit kyllä, voit olla uusi eduskunta-avustajani! Nykyinen avustajani Santeri Lohi siirtyy Kokoomuksen eduskuntaryhmän palvelukseen poliittiseksi sihteeriksi, joten etsin uutta eduskunta-avustajaa. Avustajana työskentelet työparinani eduskunnassa. Työssäsi seuraat erityisesti sivistys- ja ympäristövaliokuntien asioita, vastaat viestinnästäni, huolehdit kalenteristani sekä valmistelet monipuolisesti erilaisia eduskuntatyöhön liittyviä kirjoitustehtäviä. Pääset seuraamaan politiikkaa aitiopaikalta ja jokainen työpäiväsi on erilainen. Minun lisäkseni saat työkavereiksi joukon mahtavia muita edustajia ja avustajia. Toivon sinulta tehtävään soveltuvaa koulutusta, kokoomuslaista maailmankatsomusta ja valmiutta aloittaa työ mahdollisimman nopeasti. Työssä menestyminen vaatii sinulta innokkuutta, kykyä perehtyä ja reagoida nopeasti uusiin asioihin sekä hyvää kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa. Olet tottunut viestijä, joka hallitsee erilaiset viestintäkanavat. Aikaisempi kokemus politiikasta ei ole välttämätöntä, mutta siitä on hyötyä. Erityisesti luen eduksi kuvankäsittely- ja editointitaidot. Kansanedustajan avustajan palkka on 2552 e/kk, minkä lisäksi sinulle kuuluvat hyvät työsuhde-edut. Tehtävä on määräaikainen vaalikauden loppuun asti (05.04.2023). Jos haluat uudeksi avustajakseni, lähetä vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelosi torstaihin 12.12. klo 12.00 mennessä osoitteeseen sari.multala@eduskunta.fi. Lisätietoja antaa Santeri Lohi, puh. 044 259 8451 /...
Kokoomuksen sivistysedustajat: Panostaisimme koulutukseen ja tutkimukseen pitkäjänteisesti

Kokoomuksen sivistysedustajat: Panostaisimme koulutukseen ja tutkimukseen pitkäjänteisesti

TIEDOTE 19.11.2019 Kokoomuksen sivistysedustajat: Panostaisimme koulutukseen ja tutkimukseen pitkäjänteisesti Kokoomuksen sivistysvaliokunnan edustajat Paula Risikko, Sari Multala ja Sofia Vikman iloitsevat kokoomuksen merkittävistä panostuksista koulutukseen ja osaamiseen. Vaihtoehtobudjetissa varmistetaan, että kunnianhimoiset tavoitteet ja lisäpanokset tukevat toisiaan. Hallituksen vaihtoehdossa tilanne johtaa pahimmillaan koulutuksen laadun heikkenemiseen. Kokoomuksen vaihtoehtobudjetti lisää 140 miljoonaa euroa pysyviä määrärahoja tutkimukseen, alentaa 50 miljoonalla varhaiskasvatusmaksuja sekä varaa 10 miljoonaa korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäämiseen. Hallituksen kertaluonteisista panostuksista tehdään pysyviä – koulutukseen panostaminen tehdään pitkäjänteisesti. ”Korkea osaaminen on pienen maan valtti. Olemme sitoutuneita suomalaisten osaamistason nostamiseen. Esitämme suomalaiseen huippututkimukseen merkittävää panostusta. Toisin kuin hallitus, me varaisimme myös korkeakouluille erillismäärärahan aloituspaikkojen lisäämiseen”, edustaja Risikko aloittaa. Panostamalla varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja peruskoulun ensimmäisiin vuosiin turvaamme nykyistä vahvemman, kannustavamman ja tasa-arvoisemman koulutien kaikille lapsille. Viime vaalikaudella aloitettua työtä varhaiskasvatuksen laadun vahvistamiseksi ja osallistumisasteen nostamiseksi on jatkettava. ”Koulutusjärjestelmämme vaikuttavin osa on varhaisissa vuosissa. Ensi vuonna alentaisimme varhaiskasvatusmaksuja merkittävästi. Haluamme panostaa varhaiskasvatuksen laatuun myös varmistamalla ammattilaisten saatavuuden. Kokoomus haluaa rakentaa asteittain Suomeen kaksivuotisen esiopetuksen, jotta kaikki yli 5-vuotiaat pääsevät osallistumaan varhaiskasvatukseen”, edustaja Multala jatkaa. Kokoomus jakaa tavoitteen siitä, että jokaisen tulisi suorittaa vähintään toisen asteen tutkinto. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää on määrätietoisesti vähennettävä. Tarvitsemme täsmälääkkeitä toisen asteen koulutukseen, jotta voimme tehokkaasti ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä. ”Ammatillinen koulutus tarvitsee pysyviä opettajia määräaikaisten sijaan. Kokoomuksen vaihtoehto mahdollistaa 1000 uutta opettajaa ammatilliseen koulutukseen ja vahvistaa ohjauksen resursseja. Nostamme myös opintotuen tulorajoja, jotta opiskelijoita ei enää rangaistaisi ahkeruudesta”, edustaja Vikman toteaa. ”Hallitus puhuu koulutuksen kunnianpalautuksesta, mutta teot ovat ristiriidassa puheiden kanssa. Hallituksen koulutuspanostukset ovat määräaikaisia, eivät pysyviä. Tempoileva koulutuspolitiikka johtaa määräaikaisten opettajien palkkaamiseen, tutkimusrahoituksen leikkaamiseen ja koulutuksen laadun heikentymiseen”, päättävät edustajat.   Lisätietoja: Paula Risikko, p. 050 511 3107...
Peruskoulusta on pidettävä huolta

Peruskoulusta on pidettävä huolta

Koulupolun alku on aina jännitystä ja riemua täynnä. Uusia kavereita, vanhoja tuttuja ja paljon tuntemattomia asioita. Pienet ekaluokkalaiset astelevat kohti ensimmäistä koulupäiväänsä. Vanhempia jännittää: miten oma lapsi pärjää? Koulun alkaminen suuressa osassa Suomea on kirvoittanut jälleen liudan erilaisia koulutukseen liittyviä artikkeleita. Hyvä niin. Keskustelua on käytävä koulutuksen kipukohdista, jotta voimme puuttua niihin. On kuitenkin muistettava, että Suomessa asiat ovat moneen maahan verrattuna todella hyvin. Suomalaisen koulutuspolitiikan kulmakiven on tulevaisuudessakin oltava mahdollisuuksien tasa-arvo. Jokaiselle oppilaalle on tarjottava riittävää ja oikea-aikaista tukea. Ongelmiin on puututtava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Järjestelmä ei voi syrjäyttää yhtään lasta eikä nuorta. Tarvitsemme peruskoulun kehittämistä. Uudet opetussuunnitelmat ovat ensi kertaa käytössä koko ikäluokalla. Kuitenkin haasteena on, että toiselle asteelle siirrytään liian usein ilman riittäviä perustaitoja. Tämä on asia, joka on korjattava. Yhdeksänvuotisen perusopetuksen on pystyttävä takaamaan jokaiselle lapselle ja nuorelle riittävät taidot eteenpäin siirtymiseen. Riittävä luku- ja kirjoitustaito ovat vähimmäisvaatimus peruskoulun päättämiseen. Usein ongelmat toisella asteella ovat hankalasti ratkaistavissa. Perusta luodaan useita vuosia aiemmin. Tänä päivänä opettajilta vaaditaan valtavasti. Heidän on samaan aikaan oltava opettajia, sosiaalityön ammattilaisia kuin myös henkilökohtaisia mentoreita. OAJ:n mukaan opetusalan vetovoima on hiipunut: tämä suunta on käännettävä! Suomen koulutusjärjestelmän kovinta ydintä ovat maailman parhaat opettajat. Hallituksen on viipymättä kiinnitettävä huomiota opettajan ammatin vetovoimaan. Opettajankoulutusfoorumin työtä on jatkettava ja hallituksen on käynnistettävä selvitys opetusalan vetovoimatekijöistä. Opettajille on taattava työrauha, erityisopetuksen resurssit on turvattava ja oppimisen ja kasvun tukeen löydettävä keinot viimeistään esikoulussa. Peruskoulumme on kansainvälisesti vertailtuna menestystarina. Se luo mahdollisuuden jokaiselle perhetaustasta riippumatta kasvaa täyteen potentiaaliinsa. Jokaisella on mahdollisuus kouluttautua aina tohtoriksi asti. Perustasta on pidettävä huolta, jotta talo ei myöhemmässä vaiheessa sorru.   Sari...