Haen uutta eduskunta-avustajaa!

Haen uutta eduskunta-avustajaa!

Haluatko työskennellä päivittäin sivistyksen, liikunnan ja ympäristön puolesta? Jos vastasit kyllä, voit olla uusi eduskunta-avustajani! Nykyinen avustajani Santeri Lohi siirtyy Kokoomuksen eduskuntaryhmän palvelukseen poliittiseksi sihteeriksi, joten etsin uutta eduskunta-avustajaa. Avustajana työskentelet työparinani eduskunnassa. Työssäsi seuraat erityisesti sivistys- ja ympäristövaliokuntien asioita, vastaat viestinnästäni, huolehdit kalenteristani sekä valmistelet monipuolisesti erilaisia eduskuntatyöhön liittyviä kirjoitustehtäviä. Pääset seuraamaan politiikkaa aitiopaikalta ja jokainen työpäiväsi on erilainen. Minun lisäkseni saat työkavereiksi joukon mahtavia muita edustajia ja avustajia. Toivon sinulta tehtävään soveltuvaa koulutusta, kokoomuslaista maailmankatsomusta ja valmiutta aloittaa työ mahdollisimman nopeasti. Työssä menestyminen vaatii sinulta innokkuutta, kykyä perehtyä ja reagoida nopeasti uusiin asioihin sekä hyvää kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa. Olet tottunut viestijä, joka hallitsee erilaiset viestintäkanavat. Aikaisempi kokemus politiikasta ei ole välttämätöntä, mutta siitä on hyötyä. Erityisesti luen eduksi kuvankäsittely- ja editointitaidot. Kansanedustajan avustajan palkka on 2552 e/kk, minkä lisäksi sinulle kuuluvat hyvät työsuhde-edut. Tehtävä on määräaikainen vaalikauden loppuun asti (05.04.2023). Jos haluat uudeksi avustajakseni, lähetä vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelosi torstaihin 12.12. klo 12.00 mennessä osoitteeseen sari.multala@eduskunta.fi. Lisätietoja antaa Santeri Lohi, puh. 044 259 8451 /...
Kokoomuksen sivistysedustajat: Panostaisimme koulutukseen ja tutkimukseen pitkäjänteisesti

Kokoomuksen sivistysedustajat: Panostaisimme koulutukseen ja tutkimukseen pitkäjänteisesti

TIEDOTE 19.11.2019 Kokoomuksen sivistysedustajat: Panostaisimme koulutukseen ja tutkimukseen pitkäjänteisesti Kokoomuksen sivistysvaliokunnan edustajat Paula Risikko, Sari Multala ja Sofia Vikman iloitsevat kokoomuksen merkittävistä panostuksista koulutukseen ja osaamiseen. Vaihtoehtobudjetissa varmistetaan, että kunnianhimoiset tavoitteet ja lisäpanokset tukevat toisiaan. Hallituksen vaihtoehdossa tilanne johtaa pahimmillaan koulutuksen laadun heikkenemiseen. Kokoomuksen vaihtoehtobudjetti lisää 140 miljoonaa euroa pysyviä määrärahoja tutkimukseen, alentaa 50 miljoonalla varhaiskasvatusmaksuja sekä varaa 10 miljoonaa korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäämiseen. Hallituksen kertaluonteisista panostuksista tehdään pysyviä – koulutukseen panostaminen tehdään pitkäjänteisesti. ”Korkea osaaminen on pienen maan valtti. Olemme sitoutuneita suomalaisten osaamistason nostamiseen. Esitämme suomalaiseen huippututkimukseen merkittävää panostusta. Toisin kuin hallitus, me varaisimme myös korkeakouluille erillismäärärahan aloituspaikkojen lisäämiseen”, edustaja Risikko aloittaa. Panostamalla varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja peruskoulun ensimmäisiin vuosiin turvaamme nykyistä vahvemman, kannustavamman ja tasa-arvoisemman koulutien kaikille lapsille. Viime vaalikaudella aloitettua työtä varhaiskasvatuksen laadun vahvistamiseksi ja osallistumisasteen nostamiseksi on jatkettava. ”Koulutusjärjestelmämme vaikuttavin osa on varhaisissa vuosissa. Ensi vuonna alentaisimme varhaiskasvatusmaksuja merkittävästi. Haluamme panostaa varhaiskasvatuksen laatuun myös varmistamalla ammattilaisten saatavuuden. Kokoomus haluaa rakentaa asteittain Suomeen kaksivuotisen esiopetuksen, jotta kaikki yli 5-vuotiaat pääsevät osallistumaan varhaiskasvatukseen”, edustaja Multala jatkaa. Kokoomus jakaa tavoitteen siitä, että jokaisen tulisi suorittaa vähintään toisen asteen tutkinto. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää on määrätietoisesti vähennettävä. Tarvitsemme täsmälääkkeitä toisen asteen koulutukseen, jotta voimme tehokkaasti ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä. ”Ammatillinen koulutus tarvitsee pysyviä opettajia määräaikaisten sijaan. Kokoomuksen vaihtoehto mahdollistaa 1000 uutta opettajaa ammatilliseen koulutukseen ja vahvistaa ohjauksen resursseja. Nostamme myös opintotuen tulorajoja, jotta opiskelijoita ei enää rangaistaisi ahkeruudesta”, edustaja Vikman toteaa. ”Hallitus puhuu koulutuksen kunnianpalautuksesta, mutta teot ovat ristiriidassa puheiden kanssa. Hallituksen koulutuspanostukset ovat määräaikaisia, eivät pysyviä. Tempoileva koulutuspolitiikka johtaa määräaikaisten opettajien palkkaamiseen, tutkimusrahoituksen leikkaamiseen ja koulutuksen laadun heikentymiseen”, päättävät edustajat.   Lisätietoja: Paula Risikko, p. 050 511 3107...
Peruskoulusta on pidettävä huolta

Peruskoulusta on pidettävä huolta

Koulupolun alku on aina jännitystä ja riemua täynnä. Uusia kavereita, vanhoja tuttuja ja paljon tuntemattomia asioita. Pienet ekaluokkalaiset astelevat kohti ensimmäistä koulupäiväänsä. Vanhempia jännittää: miten oma lapsi pärjää? Koulun alkaminen suuressa osassa Suomea on kirvoittanut jälleen liudan erilaisia koulutukseen liittyviä artikkeleita. Hyvä niin. Keskustelua on käytävä koulutuksen kipukohdista, jotta voimme puuttua niihin. On kuitenkin muistettava, että Suomessa asiat ovat moneen maahan verrattuna todella hyvin. Suomalaisen koulutuspolitiikan kulmakiven on tulevaisuudessakin oltava mahdollisuuksien tasa-arvo. Jokaiselle oppilaalle on tarjottava riittävää ja oikea-aikaista tukea. Ongelmiin on puututtava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Järjestelmä ei voi syrjäyttää yhtään lasta eikä nuorta. Tarvitsemme peruskoulun kehittämistä. Uudet opetussuunnitelmat ovat ensi kertaa käytössä koko ikäluokalla. Kuitenkin haasteena on, että toiselle asteelle siirrytään liian usein ilman riittäviä perustaitoja. Tämä on asia, joka on korjattava. Yhdeksänvuotisen perusopetuksen on pystyttävä takaamaan jokaiselle lapselle ja nuorelle riittävät taidot eteenpäin siirtymiseen. Riittävä luku- ja kirjoitustaito ovat vähimmäisvaatimus peruskoulun päättämiseen. Usein ongelmat toisella asteella ovat hankalasti ratkaistavissa. Perusta luodaan useita vuosia aiemmin. Tänä päivänä opettajilta vaaditaan valtavasti. Heidän on samaan aikaan oltava opettajia, sosiaalityön ammattilaisia kuin myös henkilökohtaisia mentoreita. OAJ:n mukaan opetusalan vetovoima on hiipunut: tämä suunta on käännettävä! Suomen koulutusjärjestelmän kovinta ydintä ovat maailman parhaat opettajat. Hallituksen on viipymättä kiinnitettävä huomiota opettajan ammatin vetovoimaan. Opettajankoulutusfoorumin työtä on jatkettava ja hallituksen on käynnistettävä selvitys opetusalan vetovoimatekijöistä. Opettajille on taattava työrauha, erityisopetuksen resurssit on turvattava ja oppimisen ja kasvun tukeen löydettävä keinot viimeistään esikoulussa. Peruskoulumme on kansainvälisesti vertailtuna menestystarina. Se luo mahdollisuuden jokaiselle perhetaustasta riippumatta kasvaa täyteen potentiaaliinsa. Jokaisella on mahdollisuus kouluttautua aina tohtoriksi asti. Perustasta on pidettävä huolta, jotta talo ei myöhemmässä vaiheessa sorru.   Sari...
Tasa-arvo ei ole valmis

Tasa-arvo ei ole valmis

Tällä viikolla vietetään Helsinki Pride -viikkoa, joka on suurin Suomessa järjestettävä ihmisoikeuksia edistävä tapahtuma. Osallistujamäärät ovat kasvaneet huimasti ja esimerkiksi viime vuonna kulkueeseen osallistui arviolta yli 100 000 henkilöä. Erityisen hienoa on, että vuosi vuodelta mukana on yhä useampia yhteistyökumppaneita: yrityksiä, julkisyhteisöjä ja kolmannen sektorin toimijoita. Tänä vuonna mukana on myös Suomen evankelisluterilainen kirkko, joka julkaisi sosiaalisessa mediassa kuvan Raamatusta lainatulla tekstillä ”Suurin niistä on rakkaus”. On tärkeää, että myös kirkko ottaa tällä tavoin julkisesti kantaa ihmisten yhdenvertaisuuden puolesta. Viime vuosina työ yhdenvertaisuuden eteen on tuottanut tulosta. Tasa-arvoinen avioliittolaki astui viimein voimaan keväällä 2017. Pitkäjänteinen työ tuotti tulosta, kun kansalaisaloitteen johdosta eduskunta sääti Suomeen kaikkia parisuhteita yhdenvertaisesti kohtelevan avioliittolain. Tätä kehityssuuntaa on jatkettava ja seuraavaksi työlistalle on otettava translain uudistaminen. Erityisen suurena epäkohtana pidän sitä, että Suomi on ainut Pohjoismaa, jossa vaaditaan sukupuoltaan korjaavilta henkilöitä sterilisaatiota. Tämä räikeä ihmisoikeusloukkaus meidän on poistettava nykylainsäädännöstä. Hallituksen ohjelmassa todetaan seuraavasti: Säädetään itsemääräämisoikeutta kunnioittava laki sukupuolen vahvistamisesta. Lisäkirjaukset jättävät useita asioita epäselviksi. Kokoomuksen arvoihin kuuluu periaate, että jokaista ihmistä tulee kunnioittaa ja arvostaa yksilönä. Olemme todella perustavanlaatuisen asioiden äärellä puhuessamme transihmisten oikeuksista. Yksilön itsemääräämisoikeus on yksi arvokkaimpia perusoikeuksiamme. Valitettavasti tämä ei käytännössä toteudu kaikkien kohdalla. Tarvitsemme kuitenkin sanojen sijaan tekoja – sellainen on uuden translain säätäminen. Yhteiskunnan tulee luoda kaikille yksilöille puitteet toimia. Koettua sukupuolta vastaava juridinen sukupuoli on saatava vahvistettua aiempaa helpommin. Nopea, saavutettava ja avoin prosessi juridisen sukupuolen vahvistamisessa ehkäisee syrjintää, kunnioittaa yksityisyydensuojaa ja luo perustan ihmisarvoiselle elämälle. Tulevat sukupolvet tulevat varmasti esittämään kysymyksen siitä, miten nämä kaikki nykyiset vaatimukset ovat olleet mahdollisia vielä 2010-luvulla Suomessa. Nyt on viimein aika korjata tilanne ja säätää uusi translaki. Tasa-arvon edistäminen edellyttää meiltä kaikilta arjen tekoja....
Turvallisuus on jokaisen perusoikeus

Turvallisuus on jokaisen perusoikeus

Suomi on yksi maailman turvallisimmista maista ja kyselyiden mukaan maailman onnellisin maa. Emme voi kuitenkaan ummistaa silmiämme ympäröivän yhteiskunnan haasteilta, jotta näin olisi myös tulevaisuudessa. Turvallisuusuhat kuten hybridivaikuttaminen ovat lisääntyneet – se on näkynyt valitettavasti jo eduskuntavaaleissakin. Tällä vaalikaudella on otettu monia askelia oikeaan suuntaan turvallisuuden parantamiseksi ja turvallisuusuhkien ennakoimiseksi, tärkeimpänä siviili- ja sotilastiedustelulakien hyväksyminen eduskunnassa. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) loppuvuodesta julkaiseman kyselytutkimuksen perustella Suomalaisten maanpuolustustahto on laskenut alimmalle tasolleen lähes 30 vuoteen. Tämä yhdessä muihin turvallisuusuhkiin on huolestuttava signaali Suomen kokonaisturvallisuuden näkökulmasta. Erityisen huolestuttavana pidän sitä, että maanpuolustustahto on eniten hiipunut nuorimmilla, alle 25-vuotiailla vastaajilla. Tämä on osoitus siitä, että asevelvollisuusjärjestelmää on uudistettava, jotta myös nuoret kokevat maamme puolustamisen arvoiseksi ja löytävät tavan, jolla voivat siihen osallistua. Kokonaisturvallisuuden näkökulmasta kaikkien osallistuminen maanpuolustukseen on ensiarvoisen tärkeää. Kannatan kutsuntojen laajentamista koko ikäluokkaa koskevaksi. Aseellisen maanpuolustuksen lisäksi olisi lisättävä vaihtoehtoja, joissa tietoa ja valmiuksia puolustaa maatamme lisätään muilla tavoin. Aseellinen maanpuolutus ja yleinen ja yhtäläinen asevelvollisuus ovat maanpuolustuksen kivijalka. Suurvaltapolitiikan palattua ja kansainvälisen ilmapiirin kiristyttyä tästä on pidettävä kiinni. Leikittely esimerkiksi hävittäjien määrällä tai oman liikkumatilamme kaventaminen Nato-jäsenyyden mahdollisuuden kieltämällä on vastuutonta. Meidän on jatkettava tiivistä yhteistyötä kumppanimaidemme, kuten Ruotsin ja Yhdysvaltain kanssa. Jos emme rauhan aikana hae kumppaneita ja harjoittele heidän kanssaan, ei meillä ole tiukan paikan tullessa toivoa saada apua. Samasta syystä kannatan myös Nato-jäsenyyden mahdollisuuden ylläpitoa ja jopa Natoon hakeutumista. Emme varustaudu ja valmistaudu sotaan siksi, että siihen joutuisimme vaan siksi, ettemme siihen enää koskaan joutuisi. Hyvä maanpuolustusvalmius toimii pelotteena samalla kun diplomatia ja hyvät välit naapureihimme ovat välttämättömät sekä turvallisuuden että talouden näkökulmasta. Yhä useampi suomalainen kokee kasvaneen maahanmuuton lisänneen turvattomuuden tunnetta. Eurooppa on epäonnistunut yhteisessä turvapaikkapolitiikassaan. Hädänalaisia on...
Tarvitsemme kunnianhimoisen perhevapaauudistuksen

Tarvitsemme kunnianhimoisen perhevapaauudistuksen

Olen kahden pienen lapsen äiti ja haluan tehdä töitä. Työn ja perheen yhteensovittamisen tulee olla mahdollista jokaiselle perheelle. Osallistuin juuri Mothers in Business MIB ry:n järjestämään paneelikeskusteluun Ruoholahdessa. Keskustelimme ilmastosta, siitä miten säilytämme sen tuleville sukupolville, minkä lisäksi tehtävänämme oli esittää kantamme perhevapaauudistuksesta minuutissa. Olen itse MIB:n jäsen ja järjestö tarjoaa äideille hienon tavan kehittää osaamistaan ja verkostoitua. Perheet kaipaavat lisää joustavuutta arkeensa. Tämä kävi ilmi viime vuonna julkaistussa perhebarometrissa. Olen sitä mieltä, että perheille on annettava lisää vapautta ja mahdollisuuksia elää haluamaansa elämää. Mitä sitten pitäisi tehdä? Perhevapaauudistus on välttämätön, sillä perhevapaat jakautuvat Suomessa eriarvoisemmin kuin muissa pohjoismaissa. Miehistä vain muutama prosentti käyttää nykyisen mahdollisuuden jäädä kotiin hoitamaan lasta ja valtaosan vanhempainvapaista pitävät naiset. Tämä lyhentää naisten työuria ja haittaa palkkakehitystä. Vapaiden jälkeen voi olla vaikeaa palata takaisin työmarkkinoille. Työllisyystavoitteiden ja tasa-arvon kannalta nykytila on kestämätön. Uudistus on toteutettava siten, että molemmille vanhemmille varataan perhevapaista yhtä pitkät osuudet. Näin kannustetaan myös isiä jäämään perhevapaalle nykyistä enemmän. Tämän perhe voisi jatkossakin jakaa osan perhevapaista vanhempien kesken parhaaksi katsomallaan tavalla. Perhevapaita täytyy voida jaksottaa ja pilkkoa pienempiin osiin nykyistä joustavammin. Myös osa-aikatyön tekemisen ja yrittäjyyden pitää olla nykyistä helpompaa perhevapaan ohessa. Kaikille vanhemmille perheen kokoonpanosta riippumatta turvataan yhtäläiset oikeudet jäädä perhevapaalle. Syntyvällä lapsella on oikeus olla läheisensä hoidettavana yhtä monta päivää perhemuodosta riippumatta.  Äitiysvapaalle voi nykytilanteessa jäädä 5-8 viikkoa ennen lapsen laskettua syntymäaikaa. Äidin pitäisi halutessaan ja vointinsa salliessa voida lykätä äitiysvapaan alkua lähemmäksi laskettua aikaa. Lapsi- ja perhepolitiikka on nostettava yhdeksi seuraavan hallitusohjelman painopisteistä. Suomesta on tehtävä maailman paras maa lapsille ja perheille. Tarvitsemme tavoitteen toteuttamiseksi perhevapaauudistuksen lisäksi myös perheiden palveluiden kehittämistä ja yhteiskunnan ilmapiirin muuttamista entistä lapsi- ja perhemyönteisemmäksi. Perhebarometrin...