Varhaiskasvatus kantaa pitkälle elämässä

Varhaiskasvatus kantaa pitkälle elämässä

Vierailin tänään aamulla oman lapseni päiväkodissa, henkilökunnan kutsusta. Lapset saivat kertoa minulle terveisiä, mitä päiväkotiin tarvittaisiin enemmän – tai vähemmän. Ensimmäkseen toiveet liittyivät leluihin, myös ulkona. Henkilökunnalta sain tarkempia toiveita ja viestejä vietäväksi eteenpäin. Laadukas varhaiskasvatus on parasta tasa-arvoa, syrjäytymisen ehkäisyä ja hyvän tulevaisuuden rakentamista jokaiselle lapselle. Onkin osuvaa, että valtakunnallisen varhaiskasvatuspäivän teema on ”Varhaiskasvatuksesta vahvat juuret tulevaisuuteen”. Laadukas toiminta ei kuitenkaan toteudu ilman osaavaa ja riittävää henkilökuntaa. Ja vain laadukas varhaiskasvatus edistää lapsen iän ja kehityksen mukaista kasvua, tukee oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa elinikäistä oppimista ja koulutuksellista tasa-arvoa. Laajat kansainväliset tutkimukset alleviivaavat varhaiskasvatuksen merkitystä koko myöhemmälle elämälle. Pula ammattilaisista etenkin pääkaupunkiseudulla on kuitenkin suuri. Varhaiskasvatuksen opettajapulan taustalla on se, että yliopistojen koulutusmäärät ovat olleet jo pitkään täysin riittämättömiä. Varhaiskasvatuksen laadun vahvistamista on jatkettava varhaiskasvatuslain mukaisesti. Tulevan hallituksen tehtävänä on varmistaa, että meillä on riittävästi ammattilaisia, kun uusi henkilöstörakenne astuu voimaan vuonna 2030. Nykyhallitus sai aikamoisen läksytyksen eduskunnalta budjettimietinnössä. Siinä alleviivattiin, että varhaiskasvatuksen opettajien määrästä olisi pitänyt huolehtia, ja siinä edellytettiin, kun lopulta täydennys varhaiskasvatuksen opettajien koulutukseen tuli, olisi koulutus pitänyt suunnata sinne, missä on suurin pula, eli pääkaupunkiseudulle. Näin ei tapahtunut. Yliopistot tarvitsevat pysyvää rahoitusta varhaiskasvatuksen opettajien aloituspaikkojen vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen. Myös muuntokoulutuksen määrää on kasvatettava. Muuntokoulutuksella jo varhaiskasvatuksessa työskentelevät ammattilaiset kouluttautuvat työn ohella opettajiksi. Koulutusmäärien nostaminen on olennaista myös, jotta kaksivuotinen esiopetus voidaan toteuttaa kokeilun päätyttyä. Kokoomuksessa haluamme, että jokainen lapsi tulisi suunnitelmallisen pedagogisen varhaiskasvatuksen piiriin viimeistään viisi vuotiaana. Toivottavasti ensi vaalikaudella kaksivuotisesta esiopetuksesta tehdään totta. Kasvatus- ja koulutusalan veto- ja pitovoimaa on myös vahvistettava. Alan työoloja on parannettava esimerkiksi vähentämällä ylimääräistä byrokratiaa, jotta ammattilaiset voivat keskittyä päätyöhönsä. Myös johtamiseen on kiinnitettävä huomiota. Varhaiskasvatuslaki vahvisti varhaiskasvatuksen asemaa osana...
Koulutukseen tulee panostaa – se on edellytys talouskasvulle

Koulutukseen tulee panostaa – se on edellytys talouskasvulle

Lokakuussa 2022 julkaistussa OECD-tutkimuksessa kävi ilmi, että suomalaisten nuorten koulutustaso on laskenut keskitason alapuolelle siinä, missä vuonna 2000 olimme OECD-maiden korkeimpien joukossa. Suomen haasteena on myös krooninen osaajapula – töitä olisi, mutta tekijöitä ei löydy. Oma ikäluokkani on jäämässä Suomen korkeimmin koulutetuksi, jos mikään ei muutu. Koulutus on inhimillistä pääomaa, avain parempaan tulevaisuuteen. Osaamistason nosto on myös edellytys talouskasvulle ja panostus koulutukseen on tämän edellytys. Emme voi jättää laskua ympäristöstä, mutta ei taloudestakaan nuorten maksettavaksi. Hyvä osaaminen on paitsi avain hyvään asemaan työmarkkinoilla, myös turvaa työelämän muutoksiin: vanhan osaamisen päälle on helpompi rakentaa uutta osaamista. Kokoomuksessa me haluamme nostaa nuorten ikäluokkien koulutustasoa helpottamalla ilman opiskelupaikkaa tai korkeakoulututkintoa olevien pääsemistä korkeakoulutukseen. Meidän tulee seurata säännöllisesti koulutuksen laatua ja läpäisyä sekä valmistuneiden työllistymistä.Opetukseen ja tutkimukseen on panostettava. Korkeakoulujen aloituspaikkoja on lisättävä ja ne rahoitettava pysyvällä määrärahalla, jotta osaamistaso voi nousta ja jotta etenemme kohti 2030 tavoitetta korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden osalta. Erityisesti paikkoja on lisättävä sinne, missä on paljon nuoria ja suhteessa vähän opiskelupaikkoja, kuten Uudellemaalle. Satsaaminen opetukseen ei kuitenkaan riitä, jos opiskelijat voivat huonosti. Ilman koulutettuja, työkykyisiä osaajia voi viimeinen sammuttaa hyvinvointivaltion valot. Kolmoiskriisi on kohdellut nuoria huonosti. Terapiaan ja terkkarille on vaikea päästä. Tänään julkaistun Nuorisobarometrin mukaan myös nuorten yksinäisyys on lisääntynyt. Säädetään terapiatakuu, varmistetaan YTHS:n rahoitus ja satsataan liikuntaan. Toivottavasti nuoret aktivoituisivat myös äänestäjinä – sillä näissä vaaleissa on kyse myös sukupolvien välisestä...
Nämä asiat on muutettava läheisen kuoleman kohdatessa

Nämä asiat on muutettava läheisen kuoleman kohdatessa

Henkilökohtainen on poliittista. Äitini menehtyi joulun alla saattohoidon päätteeksi syöpään. Kokemus oli raskas ja vaikutti koko viime vuoden elämääni voimakkaasti. Olen kiitollinen äitini saamasta hyvästä ja inhimillisestä saattohoidosta ja siitä, että me läheiset saimme olla loppuun asti vieressä. Kuoleman jälkeen läheisten suru on suuri. Surun keskellä toivoisi, että asioiden hoitaminen olisi mahdollisimman helppoa ja sujuvaa. Nyt näin ei ole. Omaisen kuollessa pankkitilit jäädytetään ja jokaiseen tahoon on oltava erikseen yhteydessä. Ensi vaalikaudella on vauhditettava omaisten taakkaa luomalla sähköinen järjestelmä, joka kokoaisi tiedot yhteen palveluun. Sen kautta kuolinpesän asioiden hoitaminen olisi sujuvaa mm. verohallinnon, Digi- ja väestötietoviraston sekä pankkien ja vakuutusyhtiöiden kanssa. Toinen muutettava asia on perintövero. Erityisesti tilanteessa, jossa omaisuus on lähinnä velaton asunto, johon leski jää asumaan eikä mitään omaisuutta myydä, voi perintöveron seuraamus olla jälkeläisille kohtuuton. Tällaisia tilanteita tullaan näkemään enenevässä määrin, kun oman talon tai asunnon säästämiseksi ahkeroineet suuret ikäluokat ovat tulossa vanhuusikään. Ensi vaiheessa perintöveron maksatus tulisi voida jaksottaa pidämme aikavälille, esimerkiksi viidelle vuodelle. Maksuaikaa toki voi nytkin anoa, mutta siitä maksetaan viivästyskorkoa. Seuraavassa vaiheessa tulisi selvittää siirtyminen luovutusvoittoveroon ja perintöveron alarajan nostaminen ylemmäs 20 000 euron alarajasta. Näin perintöveron määrä pienistä perinnöistä jäisi kohtuullisemmaksi. Luovutusvoittoveroa taas maksettaisiin, kun omaisuus realisoidaan ja olisi jotain, mistä maksaa. Nykytilanteessa perilliset (esimerkiksi lapset) maksavat veroa siitä, että omainen kuolee, vaikka rahaa ei tilille tule pennin hyrrää. Kun suurista ikäluokista aika jättää, on heidän lastensa joukossa myös pienituloisia ja yksinhuoltajia. Aivan tavallisesta kodista pääkaupunkiseudulla perintöveroseuraamus saattaa olla tuhansia euroja. Ei ole kohtuullista, että omaisen kuolema lisää myös omaa taloudellista...
The War in Ukraine and its implications for Europe

The War in Ukraine and its implications for Europe

The European Peoples’ Party (EPP) had a summit in Helsinki on the 9th of March. I participated on the working lunch on the topic The War in Ukraine and its implications for Europe.  The war ends when Ukraine wins. We all can help. As countries, as Europe and as individuals. One year ago Russia started its cruel, illegal war of aggression against Ukraine. One year on, Ukraine continues to courageously fight for its freedom and independence. Ukraine’s concern is ours. We are both neighbors with long borderlines of a country, that starts wars.  Russia’s war of aggression has led to the worst humanitarian crisis Europe has seen since the Second World War. Millions of Ukrainians have had to leave their homes and the number of casualties keeps rising as Russia continues its attacks on Ukraine’s cities and critical infrastructure. Finland will continue to strongly support Ukraine in different ways as long as necessary. Finland has welcomed people fleeing Ukraine and offered them temporary protection, and we will continue to do so. We will do our utmost to make those who have fled the war feel welcome and safe in our country. And we will help Ukrainians rebuild their beautiful homeland. Finland supports Ukraine and its neighboring countries affected by the war. This support takes many forms. Since February 2022, Finland has given about EUR 930 million in support of Ukraine. Humanitarian assistance and development cooperation accounts for nearly EUR 140 million of this sum and defense material assistance and other material assistance for about EUR 760 million. Humanitarian assistance, material assistance and development cooperation funds has been delivered to Ukraine through different...
Hyvää naistenpäivää!

Hyvää naistenpäivää!

Suomi on monella tapaa erittäin hyvä paikka syntyä tytöksi – kiitos aiempien sukupolvien työn tasa-arvon eteen. Meidät tunnetaan maailmalla koulutuksen ja mahdollisuuksien tasa-arvon maana. Suomi on usein listattu maailman parhaaksi maaksi äideille. On valtava määrä tyttöjä ja nuoria naisia, joilla olisi maailmalle annettavaa. Heidät kuitenkin sivuutetaan sukupuolensa takia. He joutuvat myös Suomessa muun muassa väkivallan, syrjinnän ja vihapuheen kohteeksi. Suomessa suurin tasa-arvon epäkohta on perhe- ja lähisuhdeväkivalta: liian moni tyttö ja nainen kokee edelleen Suomessa väkivaltaa kotona. Naisten päivä on hyvä aika muistuttaa epäkohdista, joita tytöt ja naiset edelleen kohtaavat. Suomi on yksi Euroopan Unionin vaarallisimmista maista naisille. Täällä joka kolmas nainen kokee elämänsä aikana lähisuhdeväkivaltaa. Turvakodit pursuilevat asiakkaista. Niihin mennään, kun omassa kodissa pelottaa. Viimeisenä oljenkortena. Euroopan neuvoston sopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi, ns. Istanbulin sopimus, velvoittaa Suomea suojelemaan esimerkiksi seksuaaliväkivallan ja silpomisen riskissä olevia tyttöjä. Suomi ratifioi Istanbulin sopimuksen elokuussa 2015 ja sen myötä edistysaskelia on otettu. Vielä on kuitenkin tehtävää. Yksi esimerkki tästä on tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltäminen. Silpominen on määritelty naisiin kohdistuvan väkivallan muodoksi ja ihmisoikeusloukkaukseksi useissa ihmisoikeussopimuksissa. Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa naisten sukuelinten silpomista ei ole kielletty erillislailla. Silpominen mielletään usein vain merten takaiseksi ongelmaksi, mutta se on ongelma myös länsimaissa. Esimerkiksi maahanmuuttajayhteisöissä nuoria tyttöjä saatetaan edelleen lähettää silvottaviksi lähtömaihinsa, tai operaatio saatetaan tehdä uudessa kotimaassa, vaikka se olisi laiton. Euroopan Parlamentin arvion mukaan EU:n alueella eläisi noin 500 000 silpomisen läpikäynyttä tyttöä ja naista ja vuosittain 180 000 tyttöä ja naista on vaarassa joutua silvotuksi. Helmikuussa 2023 silpomisen kieltävä lainsäädäntö pysähtyi oikeusministeriöön. On suuri pettymys, ettei tyttöjen sukuelinten silpomista haluttu täsmällisesti kriminalisoida. Suomella on velvollisuus suojella silpomisen riskissä...
Nato-Suomen rakentaminen on avaintekijä Suomen turvalliseen huomiseen

Nato-Suomen rakentaminen on avaintekijä Suomen turvalliseen huomiseen

Sain viime vuonna kunnian keskustella Vantaan veteraanipäivän juhlassa erään veteraanin kanssa. Hän oli puolustanut Suomea niin Talvisodassa, Jatkosodassa kuin Lapin sodassakin. Sota Ukrainassa on saanut meidät kaikki ymmärtämään, miten rauha voi muuttua sodaksi yhdessä yössä. Silloin ei kysytä, halusimmeko sotaa. Sitä ei kysytty myöskään tapaamaltani sotaveteraanilta tai siltä sukupolvelta, joka soti itsenäisyytemme puolesta. Kun kysyin, miltä se silloin tuntui, kun sota syttyi, sain vastauksen: ’’oli pakko lähteä, ei ollut vaihtoehtoja’’.  Me näemme nyt, miten järkyttävää ja raakaa sota on. Ei ole jäänyt epäselväksi, kenen joukoissa Suomi seisoo: olemme osa länttä ja autamme Ukrainaa kaikin mahdollisin keinoin. Kansanedustajina vastuullamme on tehdä päätöksiä, jotka edistävät rauhaa. Meidän tehtävämme on tehdä välttämättömät ratkaisut rauhan puolesta. Jotta lastemme lastenkaan ei tarvitsisi tietää, mitä sota omassa kotimaassa tarkoittaa. Ratkaisu Natoon liittymisestä on ratkaisu rauhan puolesta. Elämme ajassa, jossa pitkään itsestäänselvyytenä pidetystä rauhasta Euroopassa on jäljellä rauniot. Suomi antaa vahvan tuen Ukrainan itsenäisyydelle, itsemääräämisoikeudelle ja alueelliselle koskemattomuudelle. EU:n on pidettävä yllä ja jäsenmaiden noudatettava Venäjä-pakotteita, kunnes Venäjän sotatoimet päättyvät ja Venäjän sotilaat ovat poistuneet maasta. Ukrainan tukemista on jatkettava niin kauan, kunnes Venäjän joukot on työnnetty pois maasta. Emme valitettavasti voi luottaa siihen, että Venäjän käyttäytyminen muuttuu tulevaisuudessa. Venäjä kunnioittaa kovaa voimaa. Naapuristamme maa ei tule poistumaan. Kaiken kaikkiaan Nato-jäsenyys tarkoittaa meille riittävintä mahdollista turvaa ja aiempaa merkittävämpää vastuuta ja vaikutusvaltaa kansainvälisen turvallisuuden rakentamisessa – siis mahdollisuuksia edistää maailmalla demokraattista arvopohjaamme nykyistä paremmin. Nato-ratkaisu on siten merkittävimpiä aikakautemme päätöksiä – ja suomalaisten yhteinen. Suomen turvallisuuden, koskemattomuuden ja itsenäisyyden vankistamista tärkeämpää päämäärää ei ole. Emme tiedä vielä varmaksi, milloin Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenhakemukset ratifioidaan Turkissa ja Unkarissa. Meidän pitää kuitenkin jo valmistautua tulevaan: Suomen siirtyminen aktiiviseksi jäseneksi...